Generelle vilkår og betingelser 

§ 1 Generelt og aksept av de generelle vilkårene

Vi er glade for at du er interessert i våre «Generelle vilkår og betingelser». De beskriver forholdet mellom deg (heretter kalt leietaker) og Dr. Andreas Stephan Matheja (heretter kalt utleier) som eier av eiendommen MATHEJA FJORDHOUSE, Sandangervagen 93, 4130 Hjelmeland, Norge (heretter kalt eiendommen).

Vi bestreber oss på å presentere våre generelle vilkår og betingelser på en oversiktlig måte. Vennligst ta deg tid til å lese dem.

Følgende generelle vilkår og betingelser (GTC) gjelder utelukkende for alle tjenester, leveranser og tilbud som leveres av oss.

Ved å besøke nettstedet vårt www.matheja-fjordhouse.de og bruke dette nettstedet og tilknyttede tjenester, anerkjenner den besøkende på dette nettstedet disse generelle vilkårene som en fremtidig leietaker.

De generelle vilkårene vil bli sendt til deg igjen sammen med leiekontrakten som skal signeres. Du kan skrive dem ut og legge dem til dokumentene dine.

Leiekontrakten omfatter boligen, eksisterende inventar og eksisterende hagemøbler (hagebord, hagestoler, solsenger, grill, wok osv.). Inventaret omfatter ikke utleiers innelåste gjenstander i skapene på baksiden av eiendommen.

Leiekontrakten omfatter også eiendommens bod i naustet og de stand up-padlene som oppbevares der.

I tillegg stiller utleier fiskeredskaper (spinnestang, pilkestang, håv, gaffel, fileteringskniv osv.) og agn (pirker, skjeer, sjøforfang, bunnlodd osv.) kostnadsfritt og uten forpliktelser for leietaker. Dette utstyret er spesielt merket. Bruk av umerket utstyr (utstyr som tilhører utleier) er ikke tillatt. Dersom leietakeren benytter det gratis utleide utstyret, skal leietakeren i tilfelle skade eller tap sørge for erstatning før avreise, eller i samråd med utleier inngå en skriftlig avtale per e-post hvor utleier har rett til å holde tilbake et beløp fra depositumet.

 

§ 2 Registrering

1.   Bruk av utleiers nettportal krever at leietaker registrerer seg. I denne prosessen overføres personopplysninger. Leietaker må oppgi sannferdig og fullstendig informasjon. Leietaker må selv sørge for at opplysningene er oppdaterte – også etter at registreringen på nettstedet er fullført. Utleier har rett til å utestenge leietakere midlertidig eller permanent fra å bruke nettstedet hvis de oppgir uriktige eller ufullstendige opplysninger. I slike tilfeller har leietaker også rett til å trekke seg fra en booking og en leieavtale uten varsel, uten å oppgi ytterligere grunner og uten å betale kompensasjon. Dette tilsvarer en kansellering av bestillingen eller oppsigelse av leieavtalen, og vil bli behandlet som en kansellering fra leietakerens side i skadeoppgjøret.

2.   Ved å registrere seg på utleierens nettside inngår leietakeren en bookingprosess og inngår til slutt en leieavtale med utleieren om utleie av boligen. Utleier er forpliktet til å behandle leietakerens opplysninger konfidensielt og til å rapportere misbruk fra tredjeparter til leietakeren umiddelbart.

3.   Utleier trenger leietakerens personlige kontaktopplysninger for å kunne kontakte utleier, for bookingforespørsler og etterfølgende kommunikasjon.

 

§ 3 Vilkår for bruk av eiendommen og inventar

1.   Minimum leieperiode er 7 netter.

2.   Overgangsdagen er tirsdag.

3.   Ankomst er mulig fra kl. 13.00. Avreise må finne sted innen kl. 11.00.

4.   Kjæledyr er ikke tillatt.

5.   Leietakerens minimumsalder er 21 år. Leietakeren må fremlegge aldersbevis under bestillingsprosessen.

6.   Boligen kan bebos av maksimalt 6 personer. På forespørsel kan 2 ekstra personer (f.eks. barn) legges til. Denne forespørselen må formidles til utleier i bestillingsforespørselen. Hvis leietakeren benytter boligen med mer enn 6 personer (eller 8 personer hvis dette er avtalt) uten å informere utleier om dette, må leietakeren betale utleier en konvensjonalbot på 2000 euro.

7.   For dokumentasjon og beregning av forbrukskostnader sender leietaker et bilde av måleravlesningen til utleier ved begynnelsen og slutten av leieperioden. Dette gjøres som et vedlegg eller som et innebygd bilde i en e-post til info@matheja-fjordhouse.de.

 

§ 4 Priser og avgifter

1.   Leietakerne kan leie boligen via utleierens nettside. Leietakeren må betale et gebyr til utleieren for utleien og tilleggskostnader.

2.   Utleiers gjeldende priser gjelder. Disse finner du på utleiers nettside. De vises til den fremtidige leietakeren under bestillingsprosessen før bestillingsforespørselen sendes inn.

3.   Utleier forbeholder seg retten til å oppdatere prisene eller tilpasse dem til den aktuelle prisutviklingen på forbrukskostnader (f.eks. strømkostnader).

4.   Leietaker pådrar seg ingen kostnader ved bruk av nettstedet.

5.   Strømforbruket belastes med 0,35 euro/kWh. Utleier forsyner leietakeren gratis med strømmen som genereres av solcellepanelene.

6.   Vannforbruket er ikke inkludert i beregningen av forbrukskostnadene.

7.   Ved til ovnen er tilgjengelig i vedskjulet ved siden av, og vil bli levert gratis hvis det er tilgjengelig. Utleier er imidlertid ikke forpliktet til å stille ved til rådighet eller skaffe ny ved dersom denne forsyningen er brukt opp. Hvis leietakeren i et slikt tilfelle fortsatt ønsker å bruke ovnen, står han/hun fritt til å kjøpe ved for egen regning. Dette er mulig ved inngangen til hyttelandsbyen i det dertil innredede vedskjulet mot en tilsvarende avgift.

8.   Hvis utleier tillater to personer til å bo i boligen, øker leieprisen med 25 euro per person per natt.

9.   Fakturaen vil bli utstedt etter endt leieperiode. Ovennevnte forbrukskostnader vil bli trukket fra depositumet som betales.

10.Utleier har fullmakt til å gi leietaker særskilte vilkår for lengre leieperioder. Dette gjøres på forespørsel og avtales separat i leiekontrakten. Leietaker må i den forbindelse formulere en tilsvarende forespørsel til utleier i sin bookingforespørsel under merknader.

 

§ 5 Inngåelse av bindende bestilling, minimum leieperiode og inngåelse av leieavtale

1.      En bestillingsforespørsler gjort via bestillingsprosessen på nettsiden blir en bindende bestilling når depositumet er
mottatt som en SEPA instant bankoverføring etter 72 timer til kontoen til utleier
Dr Andreas Stephan Matheja
IBAN NO7532074058654
BIC SPRONO22
og
leietakeren har bevist at han er minst 21 år gammel.
For dette beviset er det tilstrekkelig at leietakeren sender en skanning eller et bilde av identitetskortet som vedlegg til en e-post til
info@matheja-fjordhouse.de innen 72 timer etter at bestillingsforespørselen er sendt. All informasjon på forsiden og baksiden må være leselig.

2.      Det kreves en forskuddsbetaling på 50 % av grunnkostnadene og 50 % av depositumet.

3.      Basiskostnadene avhenger av den valgte perioden. De nøyaktige daglige grunnkostnadene er lagret i bestillingssystemet på nettstedet.

4.      Depositumet lagres i bookingsystemet på nettsiden. Det vil bli kommunisert til leietakeren i løpet av bestillingsprosessen.

5.      Etter mottak av depositumet og bevis på minstealder er bestillingen bindende.

6.      Dersom depositumet ikke er innbetalt til utleiers konto 72 timer etter bestillingsanmodningen, kan utleier kansellere bestillingsanmodningen. Hvis leietaker ikke fremlegger bevis på minimumsalder innen den fastsatte fristen, kan utleier også kansellere bestillingsanmodningen.
I dette tilfellet kan utleier holde tilbake et behandlingsgebyr på 50 euro.
Utleier må tilbakebetale differansen (depositum minus behandlingsgebyret på 50 euro) innen 14 dager. Selv om utleier gir leietaker en skriftlig utsettelse av fristen for å sende inn bevis på minstealder, forblir utleiers rett til å kansellere bestillingsforespørselen upåvirket.

7.      Når depositumet er innbetalt og bevis på minstealder er fremlagt, vil leietakeren motta en leiekontrakt og de generelle vilkårene per e-post. Leiekontrakten trer i kraft når den er signert og returnert til utleier. Dette må skje minst 72 timer etter bindende bestilling. Leietaker kan skrive ut leiekontrakten, signere den, skanne den og sende den tilbake til info@matheja-fjordhouse.de som et vedlegg til en e-post. Den signerte leieavtalen kan også sendes på faks til +49-5139-402799-8.

8.      Hvis leiekontrakten ikke er mottatt av utleier 72 timer etter bindende bestilling, har utleier rett til å kansellere bestillingen når som helst og beholde et ekspedisjonsgebyr på 100 euro. Utleier må tilbakebetale differansen (depositum minus behandlingsgebyret på 100 euro) innen 14 dager etter avbestilling. Selv om utleier gir leietaker en skriftlig forlengelse av fristen for å sende inn den signerte leieavtalen, forblir utleiers rett til å kansellere bestillingen når som helst upåvirket.

9.      Leiekontrakten trer i kraft når den er signert av utleier.

 

§ 6 Oppsigelse av leieavtalen og avbestillingsvilkår

1.   Utleier har rett til å trekke seg fra leieavtalen dersom sluttbetalingen ikke er kreditert utleiers konto 35 dager før første dag i leieperioden.
Dersom perioden mellom leieavtalens ikrafttredelse og leieperiodens første dag er kortere enn 35 dager, må sluttbetalingen være mottatt på utleiers konto innen 72 timer etter leieavtalens ikrafttredelse.
 Hvis ovennevnte innbetalinger ikke er mottatt, kan utleier trekke seg fra leiekontrakten og beholde et behandlingsgebyr på 250 euro.
Utleier må varsle leietaker om kanselleringen skriftlig. Melding per e-post er tillatt.
 Selv om utleier gir leietaker en skriftlig utsettelse av fristen for mottak av sluttbetalingen, forblir utleiers rett til å trekke seg fra leiekontrakten når som helst upåvirket.
Utleier må tilbakebetale differansen (forskuddsbetalingen minus behandlingsgebyret på 250 euro) innen 14 dager etter at leiekontrakten er kansellert.

2.   Videre har utleier rett til å trekke seg fra leiekontrakten i tilfelle leieobjektet ikke kan brukes av ekstraordinære årsaker (f.eks. stormskader, innbrudd, brannskader osv.). I dette tilfellet vil eventuelle innbetalinger fra leietaker bli refundert. Det vil ikke bli belastet et behandlingsgebyr.

3.   I de tilfellene som er nevnt i punkt 1 og 2, er eventuelle krav fra leietaker (f.eks. erstatningskrav) ut over tilbakebetaling av innbetalte beløp utelukket.

4.   Oppsigelse av leieavtalen (avbestilling) fra leietakerens side skal skje skriftlig per e-post eller per post. Som dato for oppsigelse (kansellering) regnes den dato utleier har mottatt oppsigelsen.

5.   Ved oppsigelse av leieavtalen (avbestilling) fra leietakers side, vil leietaker bli belastet med et behandlingsgebyr på 250 euro. I
tillegg må leietaker betale for eventuelle skader som utleier pådrar seg som følge av oppsigelsen (kanselleringen). Utleier vil forsøke å leie ut leieperioden på nytt. Hvis det lykkes å leie ut hele leieperioden på nytt på samme vilkår som den kansellerte kontrakten, påløper det ingen andre kostnader for leietaker enn det nevnte behandlingsgebyret.
Hvis det ikke er mulig å leie ut hele eller deler av leieperioden på nytt, må leietaker betale en kompensasjon som følger:
30 % av grunnprisen (dette er beløpet som skal betales fratrukket tilleggsalternativer som depositum, kostnader for båtleie) hvis leietaker kansellerer leieavtalen i perioden etter inngåelse av leieavtalen og frem til 10 uker før leieperiodens start.
60 % av grunnprisen (dette er beløpet som skal betales minus tilleggsopsjoner som depositum, kostnader for båtleie og ekstra personer) hvis leietakeren kansellerer leieavtalen i perioden 10 uker til 4 uker før leieperiodens start.
100 % av grunnprisen (dette er beløpet som skal betales minus tilleggsalternativene som depositum og kostnader for båtleie) minus eventuelle utgifter som utleier sparer (fast sats på 5 % av grunnbeløpet) hvis leietaker kansellerer leieavtalen i perioden 28 dager før leieperiodens start og den første dagen i leieperioden.

6.   Med skriftlig samtykke fra utleier kan leietaker stille med en ny leietaker som trer inn i leiekontraktens rettigheter og plikter. Denne overtakelsen må gjøres skriftlig og krever skriftlig samtykke fra utleier.

7.   Vi anbefaler derfor at du tegner en reiseavbestillingsforsikring.

 

§ 7 Betalingsmåte og betalingsprosedyre

1.   Betalinger skal gjøres ved hjelp av SEPA-prosedyren for umiddelbar bankoverføring.

2.   Dersom denne betalingsmåten, som er kostnadsfri for utleier, ikke er mulig, kan andre betalingsmåter avtales i samråd med utleier. Utleier kan da belaste leietaker for eventuelle kostnader utleier har pådratt seg.

 

§ 8 Erstatning for skade

1.      Leietaker er ansvarlig for skader som er forårsaket av ham selv eller andre personer som var innkvartert eller oppholdt seg i boligen i leieperioden.

2.      Leietaker er også ansvarlig for alle skader på inventar, hagemøbler, fiskeredskaper og agn, båten og for skader på hyttefeltets felleseiendom forårsaket av ham selv eller av de personer han har innkvartert i eiendommen eller andre personer i eiendommen eller for ovennevnte skader forårsaket av andre personer som har oppholdt seg på hyttefeltets område på hans innbydelse og som står i forbindelse med leietakers opphold i eiendommen eller i hyttefeltet.

3.      Leietaker er også ansvarlig for alle personskader som i leieperioden forårsakes av hans oppførsel eller oppførselen til personer han har innlosjert i eiendommen, på eiendommens område eller på hyttefeltets område.

4.      Ved skade skal leietaker umiddelbart informere utleier om skaden som har oppstått, og fremlegge nødvendig dokumentasjon.

5.      Utleier sammenligner deretter den dokumenterte materielle skaden med sin egen husdokumentasjon og avgjør om han vil akseptere økonomisk kompensasjon (erstatning i form av økonomisk kompensasjon) fra leietaker. Hvis dette er tilfelle, skal utleier umiddelbart informere leietaker skriftlig. En e-post er tilstrekkelig i dette tilfellet. Han skal også informere leietaker om størrelsen på kompensasjonen han krever. Dersom leietaker aksepterer utleiers tilbud om økonomisk kompensasjon, skal leietaker umiddelbart informere utleier om dette per e-post.
Alternativt kan leietaker melde skaden til sin ansvarsforsikring.

6.      Utleier står fritt til å få skaden utbedret eller å kreve økonomisk kompensasjon fra leietaker eller erstatning fra leietakers ansvarsforsikring uten å sørge for utbedring.

7.      Leietaker har ikke lov til å utbedre skader selv.

8.      Erstatning for skadede husholdningsartikler eller fiskeredskaper beregnes etter følgende prinsipper:
 – Gjenstander som er mindre enn to år gamle og som var uskadet før skaden inntraff, erstattes med innkjøpsprisen for en tilsvarende ny gjenstand.
 – For gjenstander som er eldre enn to år, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende nye gjenstander, med fradrag av 10 % per påbegynte år fra og med kjøpsdatoen. Erstatningen for disse gjenstandene utgjør minst 20 % av nyverdien.

9.      Ved skade på inventaret må leietaker anerkjenne skaden. Dette kan gjøres via e-post.

10.   Utleier står fritt til å holde tilbake depositumet inntil skaden er fullt ut utbedret.

11.   Hvis utleier blir informert om og dokumenterer skader av ovennevnte type etter leieforholdets slutt, f.eks. av en ny leietaker, kan utleier beholde leietakers depositum inntil disse skadene er anerkjent og oppgjort.

12.   Domstolsstedet er Burgwedel.

 

§ 9 Leietakers og utleiers forpliktelser

1.   Leietakeren, besøkende og personer som er innkvartert av dem i eiendommen, er forpliktet til å behandle eiendommen og alle gjenstander som er stilt til rådighet, med varsomhet.

2.   Klager må rapporteres til utleier umiddelbart og dokumenteres på en forståelig måte med bilder.

3.   Utleier er forpliktet til å utbedre den påklagede mangelen innen rimelig tid, eller til å få den utbedret av et spesialisert firma.

4.   Dersom utleier ikke er i stand til å utbedre eller få utbedret en mangel som det er lovlig reklamert over innen 48 timer, har leietaker rett til å kreve prisavslag.

5.   Leietaker er forpliktet til å dokumentere eventuelle klager på rengjøringstilstanden i boligen umiddelbart ved ankomst og før innflytting, og sende denne dokumentasjonen til utleier per e-post. Utleier vil deretter besiktige eller få besiktiget boligen så snart som mulig og sørge for rengjøring. Hvis denne rengjøringen ikke er mulig, vil leietaker få et prisavslag på 10 % av grunnkostnadene, men minst et prisavslag på 250 euro. Utleier har rett til å holde tilbake denne rabatten fra den forrige leietakerens depositum.

6.   Ved avreise skal boligen etterlates i ryddig og rengjort stand. Hvis dette ikke er tilfelle, har utleier rett til å utelukke leietakeren fra fremtidig bruk av eiendommen.

7.   Utleier er forpliktet til å overlevere eiendommen og inventaret i teknisk feilfri stand. Dette gjelder ikke stand-up-padler og fiskeutstyr som stilles gratis til disposisjon.

8.   Klager på grunn av støy fra skipssirener, bygge- eller demonteringsarbeid, veitrafikk, militærøvelser eller lignende er ikke tillatt.

9.   Bruk av ståpadlene, båten og fiskeutstyret skjer på eget ansvar. Leietakeren og andre personer er ansvarlig for alle materielle skader og personskader som oppstår.

 

Wettmar, 15. april 2024

  1.